Oferta utrzymanie i wsparcie

IP LAB – rozwiązania informatyczne

OFERTA UTRZYMANIE, WSPARCIE i DORADZTWO IT

Systemy informatyczne muszą być poddawane regularnym działaniom administracyjnym aby były w należytej kondycji. Rodzaj tych działań zależy od konkretnego systemu. W przypadku systemów typu firewall będzie to instalacja aktualizacji bezpieczeństwa i przegląd zdarzeń, dla serwerów antywirusowych lub IPS/IDS będzie to aktualizacja definicji, kontrola aktualności agentów – jeśli występują – a także dostosowywanie polityk do zmieniającego się zapotrzebowania firmy.

Każde, nawet najlepsze urządzenie może ulec awarii. To m.in. od szybkości przywrócenia stanu przed awarią zależy jak bardzo niezawodne jest dane urządzenie.

Nierozerwalnym aspektem kontroli poprawności działania urządzeń jest ich monitorowanie, i podejmowanie możliwie szybkich działań na podstawie wskazań z systemów monitoringu. Idealny System, to taki, który sam poinformuje że coś z nim nie tak, i rozpocznie procedurę naprawy. Jakkolwiek systemy prawdziwie inteligentne są jeszcze kwestią przyszłości, o tyle automatyczne powiadamianie o problemach, lub nawet potencjalnych problemach jest już codziennością.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom jesteśmy w stanie zaoferować:

· Wsparcie IT z różnymi czasami reakcji – już od 2 godzin
· Projektowanie i wdrażanie systemów monitoringu - zgodnie z naszą misją oferujemy zarówno wdrożenia oparte na bezpłatnym oprogramowaniu jak i produkty komercyjne
· Doradztwo IT podczas realizacji Państwa własnych projektów

W przypadku pytań z Państwa strony zapraszamy do kontaktu z nami.